Beschikbare gegevens in datatemplates

Beschikbare gegevens in datatemplates

Hieronder zijn de gegevens terug te vinden die in datatemplates gebruikt kunnen worden.

Bron

In deze kolom staat de omschrijving van het veld zoals het in SDB Salaris of SDB HR in de medewerker basisgegevens op het scherm herkenbaar is. 

Kolom Tag

Dit is de tekst zoals die letterlijk moet worden overgenomen in het document. Deze wordt vervangen door de gegevens van de medewerker. Let op dat de tekstopmaak bij het vervangen behouden blijft, dus zorg dat die overeen komt met de opmaak van de rest van de tekst. 

Kolom Type

 1. Een String is een reeks letters (kan ook cijfers bevatten, die als tekst worden behandeld).
 2. Integer betekent dat er een geheel getal (zonder decimalen) wordt opgeleverd.
 3. Bij Decimal wordt er een getal met decimalen opgeleverd. Zie data formatting voor omgang met decimalen.
 4. Een DateTime  is een datum en tijd veld. Je kunt de manier waarop de waarde van het element wordt weergegeven zelf bepalen met behulp van string formats. Zie data formatting voor enkele mogelijkheden.
 5. Als er Object staat, dan betreft het een gegeven waarvan verschillende waardes kunnen worden opgevraagd. Daarom bestaan ze uit twee woorden met een punt ertussen. Zie de “object tabellen” voor de beschikbare gegevens.

Kolom Toelichting

Hier staat een uitleg of een kort voorbeeld. Meer voorbeelden zijn opgenomen aan het einde van het document.

Medewerker gegevens


Bron            

Tagname

Type

Toelichting

Personeelsnummer

{PersoneelsNummer}

String

Het nummer van de medewerker

 
 
 
 

Personeelsnummer met nullen

{PersoneelsNummerMetNullen}

String

Het nummer van de medewerker aangevuld met voorloopnullen. Altijd 7 karakters lang.

Dienstverband volgnummer

{DienstverbandVolgnummer}

Integer

Het volgnummer van het dienstverband van de medewerker

Dienstverband registratienummer

{DienstverbandRegistratieNummer}

String

Samenstelling van personeelsnummer en volgnummer gescheiden middels een /

Dienstverband exportnummer

{DienstverbandRegistratieNummerExport}

String

Een unieke identificatie voor een dienstverband altijd 7 karakters lang, kan dus voorloopnullen bevatten

Dienstverband exportnummer zonder nullen

{DienstverbandRegistratieNummerExportZonderNullen}

Integer

Een unieke identificatie voor een dienstverband

Titel

{Titel}

String

Zoals gedefinieerd in de stamtabel Titels

Naam code

{NaamCode}

Integer

0                Eigen naam

1                Eigen naam e.v./p.v./w.v.

2                Partner naam - eigen naam

3                Naam Partner

4                Eigen naam - partner naam

Huidige datum

{HuidigeDatum}

DateTime

De actuele datum en tijd

BSN

{BSN}

String

 

Voornamen

{Voornamen}

String

 

Voorletters

{Voorletters}

String

 

Roepnaam

{Roepnaam}

String

 

Geslacht

{Geslacht}

String

M of V

Volledige naam

{VolledigeNaam}

String

Roepnaam + voorvoegsels + achternaam volgens naamcode

Volledige achternaam

{VolledigeAchternaam}

String

Achternaam volgens naamcode, zoals opgeslagen

Volledige achternaam met hoofdletter

{VolledigeAchternaamMetHoofdletter}

String

Achternaam volgens naamcode, altijd met beginhoofdletter

Tussenvoegsel

{Tussenvoegsel}

String

Zoals opgeslagen: van der

Tussenvoegsel met hoofdletter

{TussenvoegselMetHoofdletter}

String

Altijd met beginhoofdletter: Van der

Achternaam

{Achternaam}

String

Geboortenaam, zoals opgeslagen

Straat

{Straat}

String

 

Huisnummer

{Huisnummer}

String

 

Huisnummer toevoeging

{HuisnummerToevoeging}

String

 

Postcode

{Postcode}

String

 

Postcode met spatie

{PostcodeMetSpatie}

String

Postcode gescheiden door een spatie

Woonplaats

{Woonplaats}

String

 

Land

Zie objecttabel

Object

{Land.Omschrijving}

Nationaliteit

Zie objecttabel

Object

{Nationaliteit.Omschrijving}

Geboortedatum

{GeboorteDatum}

DateTime

 

Geboorteplaats

{GeboortePlaats}

String

 

Naam partner

{PartnerNaam}

String

 

Voorletters partner

{PartnerVoorletters}

String

 

Tussenvoegsel partner

{PartnerTussenvoegsel}

String

 

Geboortedatum partner

{PartnerGeboorteDatum}

DateTime

 

Telefoon mobiel

{TelefoonNummerMobiel}

String

Het nummer in tien cijfers zonder scheidingsstreepje, {TelefoonPrimair} geeft hetzelfde resultaat

Telefoon vast

{TelefoonNummerVast}

String

Het nummer in tien cijfers zonder scheidingsstreepje {TelefoonSecundair} geeft hetzelfde resultaat

Telefoon zakelijk

{TelefoonZakelijk}

String

 

Email

{Email}

String

Het privé emailadres

Email zakelijk

{EmailZakelijk}

String

Het zakelijk emailadres

Email gebruiker

{GebruikerEmail}

String

Het emailadres waarmee wordt ingelogd

Datum in dienst

{DatumInDienst}

DateTime

 

Datum in sector

{DatumInSector}

DateTime

 

Datum uit dienst

{DatumUitDienst}

DateTime

 

Datum uit dienst plus 1 dag

{DatumUitDienstPlusDag}

DateTime

De datum uit dienst plus 1 dag

Uit dienst omschrijving

{UitDienstOmschrijving}

String

De omschrijving van de uitdienst reden

Uit dienst omschrijving vrijwilliger

{UitDienstVrijwilliger}

String

De omschrijving van de uitdienst reden van een vrijwilliger

Ontslagcode

{UitdienstOntslagCode}

String

 

Ontslag toelichting

{UitDienstToelichting}

String

 

Cao

Zie objecttabel

Object

{Cao.Omschrijving} naam van de cao: ‘VVT’

Contractvorm

Zie objecttabel

Object

{Contractvorm.Omschrijving} code + omschrijving zoals op scherm in medewerker basisgegevens

Contract uren (min)

{ContractUrenMin}

Decimal

40.00

Contract uren (max)

{ContractUrenMax}

Decimal

40.00

Contract uren generatieregeling

{ContractUrenGeneratieRegeling}

Decimal

Uren voor de registratie van de generatieregeling

Dagen per week

{ContractDagenPerWeek}

Decimal

5.00

Contract maximale uren

{ContractMaxUren}

Decimal

De maximale uren die berekend zijn voor het contract in een jaar, op basis van de min/max uren.

Contract afwijkende werkweek uren

{ContractAfwijkendeUrenPerWeek}

Decimal

Als het dienstverband afwijkt van de standaard werkweek uren.

Parttime factor

{ContractParttimeFactor}

Decimal

 

Arbeidsovereenkomst

{ContractArbeidsovereenkomst}

String

Bepaald of Onbepaald

Contract begindatum

{ContractBeginDatum}

DateTime

 

Contract einddatum

{ContractEindDatum}

DateTime

 

Contract einddatum plus 1 dag

{ContracteinddatumPlusDag}

DateTime

De einddatum van het contract, plus 1 dag

Proeftijd einddatum

{ProeftijdEinddatum}

DateTime

Proeftijd einddatum

Proeftijd einddatum plus 1 dag

 

{ProeftijdEinddatumPlusDag}

 

DateTime

De einddatum van de proeftijd, plus 1 dag

Contract duur in maanden

{ContractDuurInMaanden}

Integer

De contract duur in maanden

Proeftijd duur in dagen

{ProeftijdDuurInDagen}

Decimal

Verschil DatumInDienst en proeftijd in dagen

Extra cao uren per week

{ContractExtraCaoUrenPerWeek}

Decimal

 

Afdeling

Zie objecttabel

Object

{OrganisatieEenheid.Omschrijving}

Regio

Zie objecttabel

Object

{OrganisatieEenheid.Regio.Omschrijving}

Werklocatie

{Werklocatie}

String

 

Salaris

{Salaris}

Decimal

De waarde van ‘salaris nominaal’ of het bedrag behorend bij ‘salaris schaal/trede’, afhankelijk welke gevuld is

Salaris nominaal

{SalarisNominaal}

Decimal

Het nominale salaris

Salaris schaal/trede

Zie objecttabel

Object

‘Schaal / Trede (fulltime bedrag)’

Inpassingnummer

{InpassingsNummer}

Decimal

Het inpassingsnummer van de CAO

Ancienniteitnummer

{AncienniteitNummer}

String

De numerieke waarde van Ancienniteit

Ancienniteitmaand

{AncienniteitMaand}

String

De vol uitgeschreven maand van de Ancienniteit (bijvoorbeeld januari)

Loonheffingskorting omschrijving

{LoonheffingsKortingOmschrijving}

String

De omschrijving behorend bij de loonheffingskorting

Salarisschaal

{SalarisSchaal}

String

Schaalnummer in twee posities: ‘01’

Salaristrede

{SalarisTrede}

String

Tredenummer in twee posities: ‘02’

Salaris uurloon

{SalarisUurloon}

Decimal

Uurloon

Werkelijk salaris

{SalarisWerkelijk}

Decimal

Het werkelijke salaris (salaris maal parttime factor)

Woonwerk Kilometers

{WoonWerkKM}

Integer

Aantal kilometers woon-werk verkeer

Hoofd vervoermiddel

{HoofdVervoermiddel.Omschrijving}

String

De omschrijving van het hoofd vervoermiddel

Functie

Zie objecttabel

Object

{Functie.Omschrijving}

Functiegroep

Zie objecttabel

Object

{Functie.FunctieGroep.Omschrijving}

Kostenplaats 1 t/m 4

Zie objecttabel

Object

{Kostenplaats1.Omschrijving}

Kostensoort 1 t/m 4

Zie objecttabel

Object

{Kostensoort1.Omschrijving}

Burgerlijke staat

{Burgerlijkestaat}

String

Gehuwd of Ongehuwd

BIG nummer

{BIG}

String

Registratienummer BIG

V&VN nummer

{VenVNnummer}

String

Registratienummer Kwaliteitsregister

Contact naam

{ContactNaam}

String

Contact naam in geval van een nood situatie.

Contact relatie

{ContactRelatieTotMedewerker}

String

 

Contact telefoonnummer

{ContactTelefoonnummer}

String

 

Contact opmerking

{ContactOpmerking}

String

 

Leidinggevende

Zie objecttabel

Object

{Leidinggevende.Omschrijving}

Rekening nummer

{RekeningNummer}

String

Rekeningnummer of IBAN van rekening 1

Rekening tenaamstelling

{RekeningTenaamstelling}

String

Tenaamstelling van rekening 1

Rekening omschrijving

{RekeningOmschrijving}

String

Omschrijving van rekening 1

Rekening bedrag

{RekeningBedrag}

Decimal

Bedrag van rekening 1

No risk polis

{NoRiskPolis}

Boolean

Waarde False (uit) of waarde True (aan)

Indienst ja nee

{InDienst}

Boolean

Waarde False (nee) of waarde True (ja)

Bedrijf

{Werkgever}

String

De omschrijving van het bedrijf/werkgever indien de concernregeling wordt toegepast.


Object tabellen

Cao

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Cao.Id}

 

Code

{Cao.Code}

 

Omschrijving

{Cao.Omschrijving}

 

 

Contractvorm

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Contractvorm.Id}

 

Code

{Contractvorm.Code}

 

Omschrijving

{Contractvorm.Omschrijving}

‘21 – Parttime’

 

Functie

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Functie.Id}

 

Code

{Functie.Code}

 

Omschrijving

{Functie.Omschrijving}

De omschrijving van de functie

Toelichting

{Functie.Toelichting}

De optionele toelichting op de functie

Begindatum

{Functie.Begindatum}

Datum waarop de functie voor het eerst geldig is

Einddatum

{Functie.Einddatum}

Datum waarop de functie eindigt.

FunctieNiveau

Zie objecttabel

Dit is het functieniveau dat bij de functie hoort, dit is een object, zie tabel hierna

Functiegroep

Zie objecttabel

Dit is de functiegroep die bij de functie hoort, dit is een object, zie tabel hierna

 

Functie.FunctieGroep                                    

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Code

{Functie.FunctieGroep.Omschrijving}

Functiegroep code

Omschrijving

{Functie.FunctieGroep.Code}

Functiegroep omschrijving

 

Functie.FunctieNiveau                                    

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Functie.FunctieNiveau.Id}

 

Code

{Functie.FunctieNiveau.Code}

 

Omschrijving

{Functie.FunctieNiveau.Omschrijving}

MBO – Niveau 3

 

Kostenplaats

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Kostenplaats1.Id}

 

Code

{Kostenplaats1.Code}

code van de kostenplaats voor de journaalpost, volgens de stamtabel kostenplaatsen

Omschrijving

{Kostenplaats1.Omschrijving}

omschrijving volgens de stamtabel kostenplaatsen

Einddatum

{Kostenplaats1.Einddatum}

 

Id

{Kostenplaats2.Id}

 

Code

{Kostenplaats2.Code}

code van de kostenplaats voor de journaalpost, volgens de stamtabel kostenplaatsen

Omschrijving

{Kostenplaats2.Omschrijving}

omschrijving volgens de stamtabel kostenplaatsen

Einddatum

{Kostenplaats2.Einddatum}

 

Id

{Kostenplaats3.Id}

 

Code

{Kostenplaats3.Code}

code van de kostenplaats voor de journaalpost, volgens de stamtabel kostenplaatsen

Omschrijving

{Kostenplaats3.Omschrijving}

omschrijving volgens de stamtabel kostenplaatsen

Einddatum

{Kostenplaats3.Einddatum}

 

Id

{Kostenplaats4.Id}

 

Code

{Kostenplaats4.Code}

code van de kostenplaats voor de journaalpost, volgens de stamtabel kostenplaatsen

Omschrijving

{Kostenplaats4.Omschrijving}

omschrijving volgens de stamtabel kostenplaatsen

Einddatum

{Kostenplaats4.Einddatum}

 

Kostensoort gaat op dezelfde wijze als kostenplaats.


Land

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Land.Id}

 

Code

{Land.Code}

3 Letterige landcode

Omschrijving

{Land.Omschrijving}

‘Nederland’

 

Leidinggevende     

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Leidinggevende.Id}

Het medewerkerId van de direct leidinggevende

Personeelsnummer

{Leidinggevende.PersoneelsNummer}

Het personeelsnummer van de direct leidinggevende

Code

{Leidinggevende.Naam}

MedewerkerVolledigeNaam van de direct leidinggevende

Omschrijving

{Leidinggevende.Email}

Zakelijk e-mail adres van de direct leidinggevende

 

Nationaliteit

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{Nationaliteit.Id}

 

Code

{Nationaliteit.Code}

GBA code. 0001

Omschrijving

{Nationaliteit.Omschrijving}

‘Nederlandse’

 

OrganisatieEenheid                                    

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{OrganisatieEenheid.Id}

 

Code

{OrganisatieEenheid.Code}

 

Omschrijving

{OrganisatieEenheid.Omschrijving}

 

Einddatum

{OrganisatieEenheid.Einddatum}

 

 

Regio              

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{OrganisatieEenheid.Regio.Id}

 

Code

{OrganisatieEenheid.Regio.Code}

 

Omschrijving

{OrganisatieEenheid.Regio.Omschrijving}

 

Einddatum

{OrganisatieEenheid.Regio.Einddatum}

 

 

Schaal trede

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Id

{SalarisSchaalTrede.Id}

 

Omschrijving

{SalarisSchaalTrede.Omschrijving}

‘25/09 (2305,18)’


Mutatie gegevens

Bron

Tagname

Type

Toelichting / voorbeeld

Mutatie nummer

{MutatieId}

Integer

 

Mutatie datum

{IngangsDatum}

DateTime

De ingangsdatum van de mutatie

Mutatie einddatum

{Einddatum}

DateTime

De einddatum van de mutatie

Indiener

{Indiener}

String

De formele naam van de indiener

Volledigenaam indiener

{IndienerVolledigeNaam}

String

De volledige naam van de indiener


Verzuim gegevens

Bron

Tagname

Type

Toelichting / voorbeeld

Verzuim ID

{VerzuimId}

Integer

SysteemID van de ziekmelding

Volgnummer ziekteperiode

{VerzuimVolgnummer}

Integer

Een ziekteperiode kan uit meerdere meldingen bestaan, dit is een uniek nummer voor de gehele ziekteperiode

Eerste ziektedag

{VerzuimEersteZiekteDag}

DateTime

De startdatum van de ziekteperiode

Ingangsdatum

{VerzuimIngangsDatum}

DateTime

De startdatum van de verzuimmelding

Hersteldatum

{VerzuimHerstelDatum}

DateTime

De hersteldatum van de verzuimmelding

Verwachte hersteldatum

{VerzuimHerstelDatumVerwacht}

DateTime

De verwachte herstel datum als de klant deze optie gebruikt, anders leeg

Verzuimreden

{VerzuimReden}

String

De gekozen verzuimreden

Verzuimtype

{VerzuimType}

String

Het verzuimtype zoals ingesteld bij de verzuimreden

Percentage

{VerzuimPercentage}

Decimal

Percentage arbeidsongeschikt

Actie datum

{VerzuimActieDatum}

DateTime

Als de template voor een verzuim actie gebruikt wordt kan hiermee de datum van de verzuim actie gegenereerd worden, anders is deze leeg.

Verzuim ongeval

{VerzuimOngeval}

String

De ongeval omschrijving


Verlof gegevens

Bron

Tagname

Type

Toelichting / voorbeeld

Eerste verlofdag

{EersteVerlofDag}

DateTime

 

Laatste verlofdag

{LaatsteVerlofDag}

DateTime

 

Eerste verlofdag tweede keuze

{EersteVerlofDagTweedeKeus}

DateTime

 

Laatste verlofdag tweede keuze

{LaatsteVerlofDagTweedeKeus}

DateTime

 

Verlofsoort

{VerlofSoort}

String

 

Verloftype 

{VerlofType} 

String 

 

Verlof uren per week 

{VerlofUrenPerWeek

Decimal 

 

Verlof uren totaal 

{VerlofUrenTotaal

Decimal 

 Klantgegevens

Bron

Tagname

Type

Toelichting / voorbeeld

Klantnaam

{KlantNaam}

String

 

Klantnummer

{KlantNummer}

String

 

Loonheffingsnummer

{KlantLoonfheffingsNummer}

String

 

Fulltime werkweek uren

{WerkweekUren}

Decimal

Zoals opgegeven in de klantgegevensKenmerken

Omdat kenmerken organisatie specifiek zijn, valt hier geen tabel voor weer te geven. Kenmerken kunnen met de volgende tag in templates worden opgenomen: {Kenmerk Omschrijving}. Waarbij de Omschrijving vervangen wordt met de naam van het kenmerkveld. Kenmerken zijn altijd van type String.

Een kenmerk genaamd "Interesses en hobby's?" zal in een template de volgende tag krijgen: {Kenmerk Interesses en hobby's?}.

Bedrijfsmiddelen


Omdat bedrijfsmiddelen organisatie specifiek zijn, valt hier geen tabel voor weer te geven. Bedrijfsmiddelen kunnen met de volgende tag in templates worden opgenomen: {Bedrijfsmiddel Code_bedrijfsmiddel Omschrijving_eigenschap}. Waarbij de Code_bedrijfsmiddel vervangen wordt met de code van het bedrijfsmiddel. En de Omschrijving_Eigenschap met de omschrijving van de eigenschap. Een bedrijfsmiddel Telefoon, met als code TELE en daarvan een Eigenschap Type, zal in een template de volgende Tag krijgen: {Bedrijfsmiddel TELE Type}.  Eigenschappen van Bedrijfsmiddelen hebben hun eigen type. Het is mogelijk om datum formatting en bedrag formatting te gebruiken.

Digitaal ondertekenen

Bron

Tagname

Toelichting / voorbeeld

Eerste ondertekenaar

{{Signer1}}

Bepaalt de plek van de handtekening van de eerste ondertekenaar (meestal ondertekenaar)  bij gebruik van digitaal ondertekenen. Let op, deze tag bevat een dubbele accolade.

Tweede ondertekenaar

{{Signer2}}

Bepaalt de plek van de handtekening van de tweede ondertekenaar (meestal medewerker) bij gebruik van digitaal ondertekenen. Let op, deze tag bevat een dubbele accolade.

Als een document slechts één ondertekenaar heeft, gebruik dan altijd alleen {{Signer1}}.


Vorige waarde

In mutaties wijzigen gegevens van een oude naar een nieuwe waarde. Bij templates die in processen worden gebruikt is het mogelijk om beide waardes te transformeren. Om de gewijzigde waarde in de template te tonen, kan de tag worden aangevuld met “Vorige”. Bijvoorbeeld {Vorige ContractUrenMin}

Bron

Tagname

Type

Toelichting

Titel

{Vorige Titel}

String

Zoals gedefinieerd in de stamtabel Titels

Naam code

{Vorige NaamCode}

Integer

0                Eigen naam

1                Eigen naam e.v./p.v./w.v.

2                Partner naam - eigen naam

3                Naam Partner

4                Eigen naam - partner naam

BSN

{Vorige BSN}

String

 

Voornamen

{Vorige Voornamen}

String

 

Voorletters

{Vorige Voorletters}

String

 

Roepnaam

{Vorige Roepnaam}

String

 

Geslacht

{Vorige Geslacht}

String

M of V

Tussenvoegsel

{Vorige Tussenvoegsel}

String

Zoals opgeslagen: van der

Achternaam

{Vorige Achternaam}

String

Geboortenaam, zoals opgeslagen

Straat

{Vorige Straat}

String

 

Huisnummer

{Vorige Huisnummer}

String

 

Huisnummer toevoeging

{Vorige HuisnummerToevoeging}

String

 

Postcode

{Vorige Postcode}

String

 

Woonplaats

{Vorige Woonplaats}

String

 

Geboortedatum

{Vorige GeboorteDatum}

DateTime

 

Geboorteplaats

{Vorige GeboortePlaats}

String

 

Nationaliteit

{Vorige Nationaliteit.Omschrijving}

String

 

Land

{Vorige Land.Omschrijving}

String

 

Naam partner

{Vorige PartnerNaam}

String

 

Voorletters partner

{Vorige PartnerVoorletters}

String

 

Tussenvoegsel partner

{Vorige PartnerTussenvoegsel}

String

 

Geboortedatum partner

{Vorige PartnerGeboorteDatum}

DateTime

 

Telefoon primair

{Vorige TelefoonPrimair}

String

Het nummer in tien cijfers zonder scheidingsstreepje

Telefoon secundair

{Vorige TelefoonSecundair}

String

Het nummer in tien cijfers zonder scheidingsstreepje

Telefoon zakelijk

{Vorige TelefoonZakelijk}

String

 

Email

{Vorige Email}

String

Het privé emailadres

Email zakelijk

{Vorige EmailZakelijk}

String

Het zakelijk emailadres

Datum in dienst

{Vorige DatumInDienst}

DateTime

 

Datum in sector

{Vorige DatumInSector}

DateTime

 

Datum uit dienst

{Vorige DatumUitDienst}

DateTime

 

Datum uit dienst plus 1 dag

{Vorige DatumUitDienstPlusDag}

DateTime

De datum uit dienst plus 1 dag

Uit dienst omschrijving

{Vorige UitDienstOmschrijving}

String

De omschrijving van de uitdienst reden

Ontslagcode

{Vorige UitdienstOntslagCode}

String

 

Ontslag toelichting

{Vorige UitDienstToelichting}

String

 

Contract uren (min)

{Vorige ContractUrenMin}

Decimal

40.00

Contract uren (max)

{Vorige ContractUrenMax}

Decimal

40.00

Contract uren generatieregeling

{Vorige ContractUrenGeneratieRegeling}

Decimal

Uren voor de registratie van de generatieregeling

Dagen per week

{Vorige ContractDagenPerWeek}

Decimal

5.00

Contract maximale uren

{Vorige ContractMaxUren}

Decimal

De maximale uren die berekend zijn voor het contract in een jaar, op basis van de min/max uren.

Contract afwijkende werkweek uren

{Vorige ContractAfwijkendeUrenPerWeek}

Decimal

Als het dienstverband afwijkt van de standaard werkweek uren.

Extra cao uren per week

{Vorige ContractExtraCaoUrenPerWeek}

Decimal

 

Afdeling

{Vorige OrganisatieEenheid.Omschrijving }

String

 

Werklocatie

{Vorige Werklocatie}

String

 

Salaris nominaal

{Vorige SalarisNominaal}

Decimal

Het nominale salaris

Salaris schaal/trede

{Vorige SalarisSchaalTrede.Omschrijving}

String

‘Schaal / Trede (fulltime bedrag)’

Inpassingnummer

{Vorige InpassingsNummer}

Decimal

Het inpassingsnummer van de CAO

Ancienniteitnummer

{Vorige AncienniteitNummer}

Decimal

De numerieke waarde van Ancienniteit

Ancienniteitmaand

{Vorige AncienniteitMaand}

String

De vol uitgeschreven maand van de Ancienniteit (bijvoorbeeld januari)

Salarisschaal

{Vorige SalarisSchaal}

String

Schaalnummer in twee posities: ‘01’

Salaristrede

{Vorige SalarisTrede}

String

Tredenummer in twee posities: ‘02’

Salaris uurloon

{Vorige SalarisUurloon}

Decimal

Uurloon

Werkelijk salaris

{Vorige SalarisWerkelijk}

Decimal

Het werkelijke salaris (salaris maal parttime factor)

Woonwerk Kilometers

{Vorige WoonWerkKM}

Integer

Aantal kilometers woon-werk verkeer

Contract begindatum

{Vorige ContractBeginDatum}

DateTime

 

Contract einddatum

{Vorige ContractEindDatum}

DateTime

 

Contract einddatum plus 1 dag

{Vorige ContracteinddatumPlusDag}

DateTime

De einddatum van het contract, plus 1 dag

Contract duur in maanden

{Vorige ContractDuurInMaanden}

Integer

De contract duur in maanden

Arbeidsovereenkomst

{Vorige ContractArbeidsovereenkomst}

String

Bepaald of Onbepaald

Functie

{Vorige Functie.Omschrijving}

String

 

Contractvorm

{Vorige Contractvorm.Omschrijving}

String

 

Cao

{Vorige Cao.Omschrijving}

String

 

Kostenplaats 1 t/m 4

{Vorige Kostenplaats1.Omschrijving}

String

Idem voor 2, 3, 4

Burgerlijke staat

{Vorige Burgerlijkestaat}

String

Gehuwd of Ongehuwd

BIG nummer

{Vorige BIG}

String

Registratienummer omtrent de bevoegdheid van een zorgverlener.

V&VN nummer

{Vorige VenVNnummer}

String

Registratienummer omtrent kwaliteitsregister

Contact naam

{Vorige ContactNaam}

String

Contact naam in geval van een nood situatie.

Contact relatie

{Vorige ContactRelatieTotMedewerker}

String

 

Contact telefoonnummer

{Vorige ContactTelefoonnummer}

String

 

Contact opmerking

{Vorige ContactOpmerking}

String

 

Rekening nummer

{Vorige RekeningNummer}

String

Rekeningnummer of IBAN van rekening 1

Rekening tenaamstelling

{Vorige RekeningTenaamstelling}

String

Tenaamstelling van rekening 1

Rekening omschrijving

{Vorige RekeningOmschrijving}

String

Omschrijving van rekening 1

No risk polis

{Vorige NoRiskPolis}

Boolean

Waarde False (uit) of waarde True (aan)


Voorbeelden

Tags:                {if(Geslacht == 'M', 'Heer', 'Mevrouw')} {VolledigeNaam},
Output:            Mevrouw Barbara Voorbeeld,
                        Heer Paul Voorbeeld,

Tag:                     {DatumInDienst | stringFormat("d MMMM yyyy")}  
Let op dat je deze code precies overneemt en
"rechte" aanhalingstekens gebruikt , dus niet “deze”.
Output:                   25 juli 2022

Tag:                       €{SalarisWerkelijk | stringFormat("N2")}
Output:                €2.034,25

Tags:                     De uren zijn gewijzigd van {Vorige ContractUrenMin} naar {ContractUrenMin} per {IngangsDatum | stringFormat("dd-MM-yyyy")}.
Output:                De uren zijn gewijzigd van 18 naar 36 per 01-01-2022.

Tags:                    Medewerker {VolledigeNaam} heeft de volgende kenmerk items:

Uniform

{Kenmerk Uniform}

Tablet

{Kenmerk Tablet}

Output:               Medewerker Barbara Voorbeeld heeft de volgende kenmerk items:

Uniform

XL

Tablet

Ja

 Tags:                  Telefoon(Imei: {Bedrijfsmiddel TELE Imei}), blijft eigendom van {KlantNaam}.

Uitgiftedatum

{Bedrijfsmiddel TELE Uitgiftedatum | stringFormat("dd-MM-yyyy")}

Verloopdatum

{Bedrijfsmiddel TELE Verloopdatum | stringFormat("dd-MM-yyyy")}

Output:               Telefoon(Imei: AA-BBBBBB-CCCCCC-D), blijft eigendom van De Zorgzame Zebra.

Uitgiftedatum

01-01-2022

Verloopdatum

31-12-2025

   • Related Articles

  • Introductie datatemplates

   Op verschillende plaatsen in de HR applicatie is het mogelijk om datatemplates te gebruiken. Datatemplates maken gebruik van een dataset die getransformeerd wordt naar bijvoorbeeld een word-document of een e-mailbericht. In deze infonote wordt ...
  • Stuurgegevens Verzuim

   Menu-optie: SDB*Beheer | HR | Stuurgegevens In dit deel van de stuurgegevens richt je in, hoe de applicatie moet reageren op frequent verzuim, wat het antwoord op de verzuimvragen is (zie stamtabel verzuimvragen), welke duurklassen er moeten gelden ...
  • Introductie digitaal ondertekenen

   Gedurende een HR proces, upload je een document dat digitaal ondertekend mag worden en geef je aan wie de ‘ondertekenaars’ zijn. Het geüploade document wordt na het verwerken van de laatste processtap naar ondertekenen.nl gestuurd voor ondertekening. ...
  • Instroom nieuwe medewerker kan gegevens tussentijds opslaan

   Met de module Instroom kan een nieuwe medewerker via de mail uitgenodigd worden om een formulier met gegevens in te vullen. We hebben het mogelijk gemaakt dat de nieuwe medewerker dit formulier tussentijds op kan slaan, om later verder te gaan met ...
  • Hoe moet ik een TWK mutatie invoeren?

   Bij het invoeren van een mutatie met terugwerkende kracht begint u direct met het invoeren van de periodemutatie. Dus niet eerst de basisgegevens van de medewerker aanpassen. U kunt op twee manieren beginnen met het invoeren: 1 via het hoofdmenu: ...