Generatieregeling: facultatief aanvullen pensioenopbouw tot 100%

Generatieregeling: facultatief aanvullen pensioenopbouw tot 100%

Voor medewerkers die gebruik maken van de generatieregeling is het mogelijk gemaakt om de pensioenopbouw via een vaste loonfactor aan te vullen tot 100% van de oorspronkelijke deeltijdfactor PFZW. Daar men eerst zelf vrijwillige voortzetting bij de pfzw diende aan te vragen, kan dit nu in de eigen administratie worden vastgelegd.

De loonfactoren waarmee de generatieregeling vastgelegd wordt:

 1. LF 532 Contracturen per week
 2. LF 699 Generatieregeling uren per week
 3. LF 322 Factor generatieregeling uren ten behoeve van aanvulling pfzw uren. (Factor gen. uren pfzw)

Op de vaste loonfactor 322 kan een vermenigvuldigingsfactor worden opgegeven. De generatieregeling uren worden met deze factor vermenigvuldigd en opgeteld bij de uren voor de PFZW (LF 120). De telling van aanvullende uren generatieregeling worden op LF 323 bijgehouden. Standaard heeft LF 322 de waarde 0, de pfzw uren worden niet aangevuld. Als er waarde 1 wordt opgegeven, worden de generatieregeling uren 100% opgeteld bij LF 120. Met waarde 2, 200% en 3, 300% etc.

Bij het toepassen van de generatieregeling dienen de "uren per week" (LF 532) te worden aangepast naar het aantal uren die de werknemer ingeroosterd kan worden. In de rubriek "generatieregeling uren per week" (LF 699) wordt het aantal uren dat bovenop de contracturen nog wordt doorbetaald opgegeven. Ten slotte kan via LF 322 de deeltijdfactor PFZW worden beïnvloed. De opgegeven generatieregeling uren worden met de waarde van loonfactor 322 vermenigvuldigd. Zie onderstaande tabel voor enkele voorbeelden:


Generatieregeling - FT 36 uur
% Geen 80-90-90 80-90-100 60-70-100 60-80-100
LF 532 36 28.8 28.8 21.6 21.6
LF 699 - 3.6 3.6 3.6 7.2
LF 322 - - 1 3 1

Generatieregeling - PT 24 uur
% Geen 80-90-90 80-90-100 60-70-100 60-80-100
LF 532 24 19.2 19.2 14.4 14.4
LF 699 - 2.4 2.4 2.4 4.8
LF 322 - - 1 3 1


Bij de 80-90-90-regeling gaat de werknemer 80% werken, voor 90% betaald krijgen en voor 90% pensioen opbouwen.

Als een werknemer 36 uur per week werkte, dan moet voor het toepassen van die 80-90-90-regeling de "uren per week" worden aangepast van 36 naar 28,8 en de "generatieregeling uren per week" moet dan worden gevuld met 3,6. Dit resulteert in 124,8 (= 28.8 * 52 / 12) contracturen in een maand (LF 201) en 15,6 (= 3.6 * 52 / 12) uren generatieregeling in een maand (LF 342). Samen 140,40 PFZW-uren (LF 120).
140,40 is 90% van 156.

Als de werknemer een 80-90-100-regeling wenst, dan is het van belang dat die PFZW-uren (LF 120) worden opgehoogd. Als loonfactor 322 is gevuld met waarde 1, dan wordt loonfactor 323 berekend door 1 keer de "generatieregeling uren per week" om te rekenen naar maand-uren (1 * 3,6 * 52 / 12 = 15,6). Als je die 15,6 telt (dat gebeurt automatisch) bij loonfactor 120, dan wordt loonfactor 120 in dit geval 156 (100%).

Als je bijvoorbeeld een 60-70-100-regeling wil implementeren bij een werknemer die 40 uur werkt, dan pas je de "uren per week" aan naar 24 en de "generatieregeling uren per week" naar 4. Het vullen van loonfactor 322 met 3 geeft dan het volgende resultaat:
 • loonfactor 201 wordt: 24 * 52 / 12 = 104 (= 60%) 
 • loonfactor 342 wordt: 4 * 52 / 12 = 17,33 (= 10%)
 • loonfactor 323 wordt: 3 * 4 * 52 / 12 = 52 (= 30%)
 • loonfactor 120 wordt in dat geval 104 + 17,33 + 52 = 173,33 (en daarmee heb je de 100% pensioenopbouw weer gerealiseerd)


  • Related Articles

  • Generatieregeling in SDB Salaris

   In diverse cao’s zijn recent, onder verschillende omschrijvingen (generatiepact, afbouw carrière), generatieregelingen afgesproken. Oudere werknemers krijgen hierbij de mogelijkheid om bijvoorbeeld 80% van de uren te blijven werken. Hiervoor ontvangt ...
  • Van Ad-hoc rapportage tot ingevulde Bulkmail

   In dit artikel wordt beschreven hoe een Ad Hoc rapport tot een gepersonaliseerde e-mail naar een groep medewerkers kan worden getransformeerd. Er wordt gebruik gemaakt van de Microsoft Office functionaliteit genaamd: “Mail Merge/Verzendlijsten”. ...
  • Handboek Loonfactoren 2024

   In bijlage het handboek met loonfactoren voor 2024
  • Instroom nieuwe medewerker kan gegevens tussentijds opslaan

   Met de module Instroom kan een nieuwe medewerker via de mail uitgenodigd worden om een formulier met gegevens in te vullen. We hebben het mogelijk gemaakt dat de nieuwe medewerker dit formulier tussentijds op kan slaan, om later verder te gaan met ...
  • Overzicht wijzigingen Salarisverwerking en HR voor 2024

   Overzicht wijzigingen Salarisverwerking en HR voor 2024 Beste lezer, In de bijlage van dit artikel vind u het document 'Overzicht wijzigingen Salarisverwerking en HR voor 2024'. De informatie voor dit document is samengesteld door de gezamenlijke ...