Generatieregeling in SDB Salaris

Generatieregeling in SDB Salaris

In diverse cao’s zijn recent, onder verschillende omschrijvingen (generatiepact, afbouw carrière), generatieregelingen afgesproken. Oudere werknemers krijgen hierbij de mogelijkheid om bijvoorbeeld 80% van de uren te blijven werken. Hiervoor ontvangt men dan 90% salaris. En men heeft de mogelijkheid om 100% pensioen op te bouwen.

Aanpassen contracturen
Het aantal contracturen in de basisgegevens wordt aangepast naar het aantal uren dat er gewerkt dient te worden. Dit zodat het juiste aantal te werken uren naar planningspakketten wordt gekoppeld en er een juiste verlofopbouw over deze uren plaatsvindt.

Uren generatieregeling
Om het verschil tussen de te werken uren en de uit te betalen uren aan te geven, is er een nieuwe SDB Looncode 699 – Uren generatieregeling gecreëerd.
Deze looncode is terug te vinden in de basisgegevens in SDB Salaris op het tabblad functie:


Voorbeeld: Wanneer een fulltime medewerker (36 uur) 80% gaat werken en hiervoor 90% salaris ontvangt, dienen de contracturen te worden aangepast naar 80% van 36 uur = 28,80 uur.
De werknemer ontvangt salaris voor 90% van 36 uur = 32,40 uur.
Het verschil tussen 32,40 uur en 28,80 uur = 3,60 uur. Deze worden vastgelegd in het veld Uren generatieregeling.

Pensioenopbouw
In het upa-bericht naar PFZW worden de contracturen + de uren generatieregeling doorgegeven. Dit betekent dat er, in bovenstaand voorbeeld, vanuit de salarisverwerking over 90% pensioen zal worden opgebouwd. Wil de medewerker 100% pensioen op blijven bouwen dan zal er door de medewerker een vrijwillige voortzetting bij PFZW moeten worden aangevraagd voor de resterende 10%
  • Related Articles

  • Handleiding SDB Rapportagetool

   Download de bijlage bij dit helpitem voor een volledige handleiding van de rapportagetool SDB*Salaris. Deze gebruikershandleiding beschrijft de werking van de rapportagetool SDB*Rapportage. Met SDB*Rapportage stelt u uw eigen managementrapportages ...
  • Generatieregeling: facultatief aanvullen pensioenopbouw tot 100%

   Voor medewerkers die gebruik maken van de generatieregeling is het mogelijk gemaakt om de pensioenopbouw via een vaste loonfactor aan te vullen tot 100% van de oorspronkelijke deeltijdfactor PFZW. Daar men eerst zelf vrijwillige voortzetting bij de ...
  • Handleiding import premies IZZ in SDB Salaris

   Handleiding koppeling SDB*Salaris en MijnIZZ voor werkgevers Met ingang van versie 13.03 van SDB*Salaris is het mogelijk om de premie die werknemers moeten betalen voor hun verzekering bij IZZ, te importeren in SDB*Salaris. De premiebedragen kunnen ...
  • Draaiboek jaarovergang SDB HR / SDB Salaris 2023/2024

   Met dit draaiboek informeren wij u over alle data, acties en procedures die van belang zijn voor de jaarovergang. Ook geven wij u tips over zaken waar u extra op kunt letten. Zie het document in de bijlage voor meer informatie.
  • Beheer inrichting

   Om gebruik te kunnen maken van verlofregelingen in HR, dienen er een aantal items te worden ingericht in SDB Beheer. Rollen en bevoegdheden voor de schermautorisatie van medewerkers, managers en beheerders Stamtabel voor de inrichting van ...