Labels aanmaken en aan kinderen koppelen #Backoffice

Labels aanmaken en aan kinderen koppelen #Backoffice

Via de backoffice kunnen er labels aangemaakt worden en deze kunnen gekoppeld worden aan het kind. In de groepsapp zien de Pm-er's de labels terug in de presentielijst.

Uitleg

Labels aanmaken

 1. Ga naar Onderhoud
 2. Kies voor Overige
 3. Kies Kind label types
 4. Kies voor nieuw
 5. Vul in de de Naam van het label in
 6. Geef het label een Kleur
 7. Kies voor Opslaan

Label aan een kind koppelen

 1. Ga naar Familie > Kinderen
 2. Open het betreffende Kind
 3. Kies voor Kindlabels
 4. Kies voor Nieuw
 5. Kies een label en vul eventueel een omschrijving in
 6. Kies voor Opslaan

Video  • Related Articles

  • Schoolgroep aanmaken en koppelen #backoffice

   Kinderen kunnen op een schoolgroep geplaatst worden. Dit kan handig zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van de KindPlanner Ophaalapp. Wanneer je de kinderen op een schoolgroep plaatst wordt deze groep ook in de Ophaalapp zichtbaar. Wel moeten de ...
  • Mentor koppelen #Backoffice

   Het is mogelijk om een mentor te koppelen aan een kind. In de GroepsApp en de backoffice is te zien wie de mentor van het kind is. In de backoffice is dit terug te vinden in de kindkaart. Hoe Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind ...
  • Handmatig een contract aanmaken #Backoffice

   Een contract wordt automatisch aangemaakt wanneer via het Planbord een aanbieding wordt gedaan. Het is ook mogelijk om zelf een contract te maken. Dit kan via de backoffice. Hoe Contract aanmaken: Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind ...
  • Mentor koppelen #GroepsApp

   Het is mogelijk om een mentor te koppelen aan een kind. In de GroepsApp en de backoffice is te zien wie de mentor van het kind is. In de GroepsApp is dit terug te zien bij de gegevens van het kind. Uitleg Ga naar Kinderen Open het betreffende kind ...
  • Dagritmes #Backoffice

   Via de GroepsApp kan er naar ouders een dagritme worden gestuurd. Hiermee kan, bijvoorbeeld, worden aangegeven wanneer het kind zijn flesje heeft gekregen of gegeten heeft. Deze dagritmes moeten eerst in de backoffice ingericht worden zodat ze daarna ...