Mentor koppelen #Backoffice

Mentor koppelen #Backoffice

Het is mogelijk om een mentor te koppelen aan een kind. In de GroepsApp en de backoffice is te zien wie de mentor van het kind is. In de backoffice is dit terug te vinden in de kindkaart.

Hoe

 1. Ga naar Familie > Kinderen
 2. Open het betreffende kind
 3. Selecteer de juiste Mentor
 4. Kies voor Opslaan
  • Related Articles

  • Mentor koppelen #GroepsApp

   Het is mogelijk om een mentor te koppelen aan een kind. In de GroepsApp en de backoffice is te zien wie de mentor van het kind is. In de GroepsApp is dit terug te zien bij de gegevens van het kind. Uitleg Ga naar Kinderen Open het betreffende kind ...
  • Mentor/medewerker(s) invoeren #Backoffice

   In de GroepsApp en de Backoffice is te zien of en welke mentor aan een kind gekoppeld is. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van personeelsplanning hoeven de medewerkers niet handmatig in de backoffice ingevoerd te worden. Wordt er géén gebruik gemaakt ...
  • Labels aanmaken en aan kinderen koppelen #Backoffice

   Via de backoffice kunnen er labels aangemaakt worden en deze kunnen gekoppeld worden aan het kind. In de groepsapp zien de Pm-er's de labels terug in de presentielijst. Uitleg Labels aanmaken Ga naar Onderhoud Kies voor Overige Kies Kind label types ...
  • Dagritmes #Backoffice

   Via de GroepsApp kan er naar ouders een dagritme worden gestuurd. Hiermee kan, bijvoorbeeld, worden aangegeven wanneer het kind zijn flesje heeft gekregen of gegeten heeft. Deze dagritmes moeten eerst in de backoffice ingericht worden zodat ze daarna ...
  • Product koppelen #Backoffice

   Een product kan gebruikt worden om bijvoorbeeld eenmalige kosten te factureren, bij een ouder iets vooraf te factureren of het gefactureerde niet declarabel te laten zijn. Eerst moet een product aangemaakt worden. Vervolgens wordt er een productprijs ...