Opslagpercentages verlof-/vakantiedagen 2024 per cao

Opslagpercentages verlof-/vakantiedagen 2024 per cao

In bijlage de verloftabellen voor 2024 met de bijbehorende opslagpercentages per cao.
  • Related Articles

  • Verlof aanvragen

   Verlof aanvragen worden via SDB HR ingediend. De medewerker en de manager kunnen hiertoe de mogelijkheid hebben, afhankelijk van procesinrichting en bevoegdheden. Zoals eerder benoemd, kunnen sommige verlofsoorten pas worden aangevraagd als er een ...
  • Verlof verwerken

   Als een verlofmutatie volledig is goedgekeurd, dan zal de mutatie verwerken. Afhankelijk van de gekozen verlofsoort en de beheer inrichting, worden er variabele mutaties doorgegeven aan SDB Salaris en/of wordt de verlofperiode aan SDB Planning ...
  • Verlof correcties

   Verlof correcties kunnen in SDB HR worden gemaakt, door een manager via [ Personeelsdossier | Verlof ]. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een medewerker met verlofsaldi meer of minder gaat werken, maar ook als de datum van een verlofperiode ...
  • Verlof recht overzicht

   Verlofsoort Loonfactor Verlof opbouw Ontvangsten werknermer Kosten Synoniemen Verlof recht Start opname termijn Opname termijn Relatie tot kind Zwangerschaps- en bevallingsverlof 117 Ja 100% WAZO 16 wkn Verwachte bevallingsdatum - 6 wkn 30 wkn Moeder ...
  • Bijzonderheden per procestype

   Declaratie Let op: met declaraties genereer je variabele mutaties voor de salarisverwerking. Controleer in de loonfactorbesturing met name de belastbaarheid (mag een bepaalde declaratie onbelast vergoed worden of niet?). De loonfactorbesturing moet ...