Schoolgroep aanmaken en koppelen #backoffice

Schoolgroep aanmaken en koppelen #backoffice

Kinderen kunnen op een schoolgroep geplaatst worden. Dit kan handig zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van de KindPlanner Ophaalapp. Wanneer je de kinderen op een schoolgroep plaatst wordt deze groep ook in de Ophaalapp zichtbaar. Wel moeten de kinderen handmatig overgezet worden naar een volgende groep wanneer er géén gebruik wordt gemaakt van de koppeling met Parnassys.

Hoe

Schoolgroep aanmaken

 1. Ga naar School > Groeptypes
 2. Open de Stamgroep
 3. Ga naar Schoolgroepen > Nieuw
 4. Voer de naam van de groep, school en categorie in
 5. Kies voor Opslaan

Kind op schoolgroep plaatsen

Manier 1:

 1. Ga naar Onderhoud > Groeptypes > Stamgroep > Schoolgroepen > open de schoolgroep
 2. Ga naar Leerlingen > Nieuw
 3. Voer de naam van het kind in
 4. Kies voor Opslaan

Manier 2:

 1. Ga naar Familie > Kinderen
 2. Open het kind
 3. Ga naar Schoolgroepen > Nieuw
 4. Vul de velden in
 5. Kies voor op Opslaan
  • Related Articles

  • Labels aanmaken en aan kinderen koppelen #Backoffice

   Via de backoffice kunnen er labels aangemaakt worden en deze kunnen gekoppeld worden aan het kind. In de groepsapp zien de Pm-er's de labels terug in de presentielijst. Uitleg Labels aanmaken Ga naar Onderhoud Kies voor Overige Kies Kind label types ...
  • Mentor koppelen #Backoffice

   Het is mogelijk om een mentor te koppelen aan een kind. In de GroepsApp en de backoffice is te zien wie de mentor van het kind is. In de backoffice is dit terug te vinden in de kindkaart. Hoe Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind ...
  • Studiedagen aanmaken #Backoffice

   De studiedagen worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de ouders zich in kunnen schrijven via het Ouderportaal. Wanneer het kind op een studiedag normaal al opvang afneemt wordt alleen het aantal uur dat het kind extra komt gefactureerd. Hiervoor ...
  • Backoffice gebruiker aanmaken #Backoffice

   In de backoffice kunnen verschillende gebruikers aangemaakt worden. Aan een gebruiker dienen bepaalde rechten/rollen toegekend te worden alvorens deze gebruik kan maken van de functionaliteiten binnen KindPlanner. Een gebruikersrol kan zo ingericht ...
  • Handmatig een contract aanmaken #Backoffice

   Een contract wordt automatisch aangemaakt wanneer via het Planbord een aanbieding wordt gedaan. Het is ook mogelijk om zelf een contract te maken. Dit kan via de backoffice. Hoe Contract aanmaken: Ga naar Familie > Kinderen Open het betreffende kind ...