Stamtabel Beschikbaarheidsblokken

Stamtabel Beschikbaarheidsblokken

In de stamtabel beschikbaarheidsblokken kunnen tijdsblokken ingevoerd worden. Deze tijdsblokken kunnen medewerkers in de Module Agenda kiezen om aan te geven of ze beschikbaar zijn om te werken.

De beschikbaarheidsblokken kunnen per afdeling ingevoerd worden. Indien er geen afdeling wordt geselecteerd zijn de beschikbaarheidsblokken voor de gehele organisatie van toepassing.
  • Related Articles

  • Introductie Stamtabellen

   Voor een aantal soorten gegevens is er een plaats aanwezig waarin de toegestane waardes van die gegevens worden vastgelegd zoals die voor een organisatie gelden. Dit heet een stamtabel. Ga naar [ Beheer | Stamtabellen ] om deze waardes te ...
  • Stamtabel Bevoegdheden

   In de stamtabel bevoegdheden staan vooraf al veel standaard bevoegdheden al ingevuld. Je kunt eventueel zelf bevoegdheden toevoegen. Vul een einddatum in om een bevoegdheid na die datum niet meer te gebruiken. In HR kunnen deze bevoegdheden worden ...
  • Stamtabel Declaratieformuliersoorten

   Binnen een declaratie die eerder gespecificeerd is in de stamtabel declaratieformulieren, kan de werknemer een keuze maken uit verschillende soorten van deze declaratie. Definieer hier de beschikbare soorten. Houdt er rekening mee dat voor de module ...
  • Stamtabel Declaratielocaties

   De stamtabel declaratielocaties is bedoeld om vaste werklocaties binnen organisaties te standaardiseren. Medewerkers hoeven bij het indienen van declaraties deze locaties niet meer zelf op te zoeken en kunnen gelijk de betreffende locatie kiezen die ...
  • Stamtabel Documenten

   In de stamtabel documenten kun je een indeling maken met een hiërarchie van soorten documenten. Deze wordt als index gebruikt in het Personeelsdossier. Nadat deze stamtabel is ingevuld, zijn de documentsoorten op te nemen in een formulier. Zo zorg je ...