Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen worden via SDB HR ingediend. De medewerker en de manager kunnen hiertoe de mogelijkheid hebben, afhankelijk van procesinrichting en bevoegdheden. Zoals eerder benoemd, kunnen sommige verlofsoorten pas worden aangevraagd als er een verlofsaldo voor is. De saldi zijn gebaseerd op de registratie van één of meerdere kinderen, het gaat hierbij om alle varianten van geboorteverlof en ouderschapsverlof. Verlof vraag je aan per actief dienstverband. 

Verlof proces als medewerker starten 

[ HR | Ik wil | Verlof aanvragen ] 

 

Een medewerker kan een verlofmutatie starten via de menuoptie verlof aanvragen.  
 
Vervolgens komt de medewerker op het aanvraagscherm, waar het verlof kan worden ingevoerd. 

 

 
Bij “soort verlof” worden de verlofsoorten weergegeven die de medewerker mag aanvragen volgens de procesinrichting en aanwezige verlofsaldi. Als er een verlofsoort is geselecteerd, dan toont daarbij de toelichting zoals ingericht bij de stamtabellen. 
 
De laatste verlofdag en de op te nemen verlofuren zijn niet aanpasbaar en worden automatisch berekend op basis van de eerste verlofdag, verlofopname per week en verlofduur in weken.  
 
Standaard wordt het verlof ingevuld met de volledige opname in uren en weken. Indien de medewerker het verlof gespreid wil opnemen, dan kunnen de vooraf ingevulde waarden worden overschreven, het op te nemen saldo past zich automatisch aan. Bij het indienen is er een controle dat het totaal saldo niet mag worden overschreden. De einddatum van de verlofaanvraag mag niet na de einddatum van het verlofsaldo komen te liggen. 
 
Afhankelijk van de inrichting bij de verlofsoorten, kan of moet er ook een document worden geüpload. Dit document wordt bij de verlofaanvraag bewaard. In het geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt er ook om de verwachtte bevallingsdatum gevraagd. 

Verlof proces namens medewerker starten 

In het personeelsdossier heeft een manager de mogelijkheid om een verlofmutatie namens de medewerker in te dienen. Het scherm van de verlofaanvraag werkt functioneel hetzelfde als een verlofaanvraag door de medewerker. De onderstaande punten zijn voorwaarden om als manager een verlofmutatie namens de medewerker in te kunnen dienen: 
  • Medewerker heeft een verlofsaldo als het een verlofsoort betreft met een saldo. 
  • De manager heeft schrijfbevoegdheid voor personeelsdossier verlof. 
  • Voor de in te dienen verlofsoort is in een proces ingericht én de manager is initiator van dit proces. 

Verlof mutatie goedkeuren 

Als in het verlofproces meerdere accordatiestappen zijn opgenomen, dan kunenn verlofmutaties worden goedgekeurd via de menu-optie ‘te accorderen mutaties’. De mutaties zijn onder de rubriek ‘Verlof’ geplaatst. Het goedkeuren kan door diegene worden uitgevoerd, zoals in het verlof proces is ingericht. Tijdens het goedkeuren kan de verlofaanvraag worden ingezien, maar niet worden gewijzigd. Als een aanvraag akkoord is kan deze worden goedgekeurd via goedkeuren. 
 
Als een aanvraag niet akkoord is, kan de mutatie worden afgewezen. De mutatie zal dan terug worden gestuurd naar de medewerker en deze ontvangt daarover een bericht. Eenmaal afgewezen, kan de verlofmutatie niet opnieuw worden ingediend. Er zal een nieuwe mutatie moeten worden gemaakt. 
 
Verlofaanvragen en saldo inzien

Wanneer een verlofaanvraag is ingediend, kan deze door de medewerker worden ingezien via [ Mijn inzicht | Verlof ]
Hier zijn alle verlofmutaties betreffende die medewerker inzichtelijk met daarbij de status van de aanvraag, begin en einddatum, het aantal uren en het soort verlof.
In het tweede deel van de pagina staat een overzicht met het uren saldo en de geldigheid per verlofsoort. 


  • Related Articles

  • Verlof verwerken

   Als een verlofmutatie volledig is goedgekeurd, dan zal de mutatie verwerken. Afhankelijk van de gekozen verlofsoort en de beheer inrichting, worden er variabele mutaties doorgegeven aan SDB Salaris en/of wordt de verlofperiode aan SDB Planning ...
  • Verlof correcties

   Verlof correcties kunnen in SDB HR worden gemaakt, door een manager via [ Personeelsdossier | Verlof ]. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een medewerker met verlofsaldi meer of minder gaat werken, maar ook als de datum van een verlofperiode ...
  • Aandachtspunten overgang naar verlofregelingen

   Hieronder een aantal punten om rekening mee te houden: Verlofregelingen zal voor iedere klant met [ SDB HR | Personeel ] beschikbaar komen, hier is geen actie voor nodig. Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt straks niet meer via verzuim ...
  • Beheer inrichting

   Om gebruik te kunnen maken van verlofregelingen in HR, dienen er een aantal items te worden ingericht in SDB Beheer. Rollen en bevoegdheden voor de schermautorisatie van medewerkers, managers en beheerders Stamtabel voor de inrichting van ...
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof

   Met de komst van verlofregelingen, is de invoer van zwangerschaps- en bevallingsverlof verhuisd naar verlof. Het registreren van zwangerschaps- en bevallingsverlof was een onderdeel van de verzuimmodule van SDB HR. De zwangerschaps- en ...