Verlof correcties

Verlof correcties

Verlof correcties kunnen in SDB HR worden gemaakt, door een manager via [ Personeelsdossier | Verlof ]. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een medewerker met verlofsaldi meer of minder gaat werken, maar ook als de datum van een verlofperiode wijzigt.  

Bewerken van een verlofperiode 

In het personeelsdossier heeft een manager de mogelijkheid om een verlofperiode van de geselecteerde medewerker te wijzigen. Bij het overzicht van de verlofboekingen, kan via het potloodje rechts in de regel een wijziging worden aangebracht in de verlofperiode. Voer een nieuwe datum in voor de eerste en/of de laatste verlofdag en sla de wijziging op.  
 

 
 

De onderstaande punten zijn voorwaarden voor het wijzigen van een verlofmutatie: 
 1. Het verlof moet zijn goedgekeurd. 
 2. De einddatum mag alleen worden aangepast als deze nog niet verstreken is. 
 3. De nieuwe einddatum moet minimaal in de huidige salarisperiode liggen 
 4. De manager heeft schrijfbevoegdheid voor personeelsdossier verlof. 
 5. Alleen bij zwangerschaps- en bevallingsverlof kan de begindatum aangepast worden.  

Bewerken van de verlofsaldi 

Bij het overzicht van het bijzonder verlofrecht kan de manager verlofsaldi corrigeren. 
Het corrigeren van het verlofsaldo is bijvoorbeeld gewenst wanneer het aantal contracturen van een dienstverband wijzigt. Het wijzigen van de contracturen zorgt niet voor een automatische wijziging van de verlofsaldi, dit moet handmatig aangepast worden.  
 
Als extra geheugensteuntje wordt er bij het aanmaken of goedkeuren van een contracturen mutatie de volgende waarschuwing weergegeven: 
Deze melding toont alleen als het dienstverband nu of in de toekomst een verlofperiode heeft of een geldig verlofsaldo groter dan nul heeft. 
 
De aanpassing van de verlofsaldi kan gedaan worden via het potloodje rechts van het huidig saldo. Na het wijzigen van het saldo kan er gekozen worden voor opslaan of annuleren (X). 
 
Bij het wijzigen van een verlofsaldo, kan er optioneel een opmerking toegevoegd worden. Deze is inzichtelijk in [ Personeelsdossier | Verlof ] voor de manager en in [ Mijn dossier | Verlof ] voor de medewerker. Alleen de manager kan de opmerking aanpassen, door weer op het potloodje te klikken. 
Als er een opmerking is gemaakt is dit te herkennen door het “i”-tje bij het saldo: 

 

Verwijderen van een verlofperiode 

Een verlofperiode die nog niet is ingegaan kan verwijderd worden door een manager. Hierbij volgt een waarschuwing of je zeker bent van deze actie. Dit gebruik je bijvoorbeeld om een foutief aangemaakte verlofperiode te verwijderen.  

 

 


  • Related Articles

  • Verlof verwerken

   Als een verlofmutatie volledig is goedgekeurd, dan zal de mutatie verwerken. Afhankelijk van de gekozen verlofsoort en de beheer inrichting, worden er variabele mutaties doorgegeven aan SDB Salaris en/of wordt de verlofperiode aan SDB Planning ...
  • Verlof aanvragen

   Verlof aanvragen worden via SDB HR ingediend. De medewerker en de manager kunnen hiertoe de mogelijkheid hebben, afhankelijk van procesinrichting en bevoegdheden. Zoals eerder benoemd, kunnen sommige verlofsoorten pas worden aangevraagd als er een ...
  • Aandachtspunten overgang naar verlofregelingen

   Hieronder een aantal punten om rekening mee te houden: Verlofregelingen zal voor iedere klant met [ SDB HR | Personeel ] beschikbaar komen, hier is geen actie voor nodig. Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt straks niet meer via verzuim ...
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof

   Met de komst van verlofregelingen, is de invoer van zwangerschaps- en bevallingsverlof verhuisd naar verlof. Het registreren van zwangerschaps- en bevallingsverlof was een onderdeel van de verzuimmodule van SDB HR. De zwangerschaps- en ...
  • Beheer inrichting

   Om gebruik te kunnen maken van verlofregelingen in HR, dienen er een aantal items te worden ingericht in SDB Beheer. Rollen en bevoegdheden voor de schermautorisatie van medewerkers, managers en beheerders Stamtabel voor de inrichting van ...