Verlof verwerken

Verlof verwerken

Als een verlofmutatie volledig is goedgekeurd, dan zal de mutatie verwerken. Afhankelijk van de gekozen verlofsoort en de beheer inrichting, worden er variabele mutaties doorgegeven aan SDB Salaris en/of wordt de verlofperiode aan SDB Planning doorgegeven. 

Verlofsoort 

Loonfactor 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

117* 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof (Meerling) 

117* 

Geboorteverlof 

284 

Aanvullend geboorteverlof 

383 

Adoptieverlof 

453 

Pleegzorgverlof 

453 

Betaald ouderschapsverlof bij geboorte 

193 

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie 

193 

Betaald ouderschapsverlof bij pleegzorg 

193 

Onbetaald ouderschapsverlof 

191 

Kortdurend zorgverlof 

395 

Langdurend zorgverlof 

191 

Bijzonder verlof 

284 

 

* worden niet als variabele mutatie aan salaris doorgegeven, maar als verlofperiode 

Verlof mutaties in SDB Salaris 

Een verlofperiode die is goedgekeurd wordt als variabele mutatie(s) aan salaris aangeboden (tenzij dit is uitgezet middels het stuurgegeven). Als de verlofperiode over meerdere maanden valt, dan zal er een verdeling plaatsvinden op basis van SV-dagen per maand. Vervolgens zal er per maand een variabele worden klaargezet die in de salarisrun van de respectievelijke maand zal worden meegenomen. Als een variabele nĂ¡ de actuele salarisperiode komt te liggen, dan wordt deze pas weggeschreven op het moment dat de salarisperiode is bereikt. 

 

Een voorbeeld 
De huidige salarisperiode is Februari (2). 
Er is onbetaald ouderschapsverlof aangevraagd voor de periode van 15-2-2024 t/m 29-5-2024, de duur is 15 weken, opname is 4 uur per week, totaal opname uren is 60 uur. 
 
Periode 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
SV-dagen 
21 
21 
22 
23 
 
Verlof SV-dagen 
11  
21 
22 
21 
75 
Uren verdeling 
8.8 
16,8 
17,6 
16,8 
60 
 
De run van Februari staat op het punt gedraaid te worden 
 
Mutaties in salarisrun van Februari: 
 • 8.8 uur LF 191 periode 2 
 • Nog te verwerken: 
 • 16.8 uur LF 191 periode 3 
 • 17.6 uur LF 191 periode 4 
 • 16.8 uur LF 191 periode 5 
 
De run van Maart staat op het punt gedraaid te worden 
 
Mutaties in salarisrun van Maart: 
 • 16.8 uur LF 191 periode 3 
Verwerkte mutaties: 
 • 8.8 uur LF 191 periode 2 
Nog te verwerken: 
 • 17.6 uur LF 191 periode 4 
 • 16.8 uur LF 191 periode 5 
 
De run van April staat op het punt gedraaid te worden 
 
Mutaties in salarisrun van April: 
 • 17.6 uur LF 191 periode 4 
Verwerkte mutaties: 
 • 8.8 uur LF 191 periode 2 
 • 16.8 uur LF 191 periode 3 
Nog te verwerken: 
 • 16.8 uur LF 191 periode 5 
 
De run van Mei staat op het punt gedraaid te worden 
 
Mutaties in salarisrun van Mei: 
 • 16.8 uur LF 191 periode 5 
Verwerkte mutaties: 
 • 8.8 uur LF 191 periode 2 
 • 16.8 uur LF 191 periode 3 
 • 17.6 uur LF 191 periode 4 
 
Na de run van Mei zijn alle mutaties verwerkt. 

Gegevensuitwisseling met SDB Planning 

Als er gebruik wordt gemaakt van SDB Planning, dan zullen verwerkte verlofregelingen aan SDB Planning worden aangeboden. Het verlof wordt gecommuniceerd via het veld roosterbare uren, waarin staat hoeveel van de contracturen de medewerker beschikbaar is om ingeroosterd te worden. De roosteruren zijn zichtbaar bij de inschalingen. Alleen de verlofsoorten zoals terug te vinden aan het begin van dit artikel worden via HR worden geregistreerd. Registratie van regulier verlof, maar ook bijzonder verlof, blijft bij SDB Planning.
Het effect van de roosteren werkt door op het urensaldo van de medewerker, dit wordt naar beneden gebracht met het aantal opgenomen verlofuren. Dit is terug te zien bij het urenmanagement. De opname is niet gespecificeerd naar een specifiek moment (bijvoorbeeld elke maandag). De medewerker dient zelf met de planner af te stemmen wanneer het verlof daadwerkelijk wordt opgenomen, oftewel op welke dagen de medewerker niet wordt ingeroosterd. Let wel dat de verlofregelingen niet ook nog eens via een diensturensoort van het respectievelijke verlofsoort worden geregistreerd, dit zou resulteren in een dubbele boeking. Alle verlofregelingen die via HR worden verwerkt, worden na verwerking via een loonfactor naar Salaris doorgegeven. Als een planner het verlof in SDB Planning wil vastleggen, dient er een diensturensoort met rekencode 40 te worden gebruikt.

  • Related Articles

  • Verlof aanvragen

   Verlof aanvragen worden via SDB HR ingediend. De medewerker en de manager kunnen hiertoe de mogelijkheid hebben, afhankelijk van procesinrichting en bevoegdheden. Zoals eerder benoemd, kunnen sommige verlofsoorten pas worden aangevraagd als er een ...
  • Verlof correcties

   Verlof correcties kunnen in SDB HR worden gemaakt, door een manager via [ Personeelsdossier | Verlof ]. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een medewerker met verlofsaldi meer of minder gaat werken, maar ook als de datum van een verlofperiode ...
  • Aandachtspunten overgang naar verlofregelingen

   Hieronder een aantal punten om rekening mee te houden: Verlofregelingen zal voor iedere klant met [ SDB HR | Personeel ] beschikbaar komen, hier is geen actie voor nodig. Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt straks niet meer via verzuim ...
  • Beheer inrichting

   Om gebruik te kunnen maken van verlofregelingen in HR, dienen er een aantal items te worden ingericht in SDB Beheer. Rollen en bevoegdheden voor de schermautorisatie van medewerkers, managers en beheerders Stamtabel voor de inrichting van ...
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof

   Met de komst van verlofregelingen, is de invoer van zwangerschaps- en bevallingsverlof verhuisd naar verlof. Het registreren van zwangerschaps- en bevallingsverlof was een onderdeel van de verzuimmodule van SDB HR. De zwangerschaps- en ...